Kalkulator za biomasu

Kalkulator daje vrednosti količine drvnih goriva potrebnih za proizvodju toplotne energije

tona drvne biomase
m3 drveta
nasipnih m3 drvne sečke
tona peleta na 10% vlažnosti
prostornih metara ogreva

Energetske vrednosti & gustine

MJ/kg
%
MJ/kg
kWh/kg
kg/m3
kg/m3